tirsdag 13. juni 2017

T-skjortar til kodeklubben

Trostereiret har levert t-skjortar til kodeklubben i Fjell kommune. Dette er eit tilbod til born og ungdom som vil læra grunnleggjande koding på datamaskin. 

"Med Scratch kan du programmera dine eigne spel, animasjoner og forteljingar — og vise dei fram på nettet om du vil.
Med Scratch kan barn og unge læra kreativitet, systematisk tenking og samarbeid."

Informasjon om tilbodet med påmelding finn du HER og ynskjer du meir info om kva ein kodeklubb er kan du sjekka kodeklubben.no

torsdag 13. april 2017

Rettferdige plagg med NEUTRAL

Stolt og entusiastisk tilbyr TROSTEREIRET gensre, 
t-skjorter og joggebukser mm. frå NEUTRAL. Dei legg vekt på at produkta og produksjonen skal vera rettferdig og miljøvennleg, noko som samsvarer med vår filosofi. Kle deg opp med godt samvit! Du får heilt sikkert billegare plagg hos andre leverandørar, men for deg som bryr deg om meir enn prisen er dette det rette valet. Kontakt Trostereiret


 NEUTRAL 2017
NEUTRAL katalog 2017


tirsdag 27. desember 2016

Fjording motiv

Fjordhesten er ein kjær ven og trufast arbeidskamerat for mange. Er du interessert i t-skjorter eller gensre med dette motivet sender du meg ein melding med dine ynskjer. 
NB! Minsteantal er 10 stk.

 Kontakt Trostereiret


 Send forespurnad til Trostereiret


Sjekk norsk fjordhestsenter om du er interessert i fjordingar.


mandag 19. desember 2016

5 gode vaner

Det er snart nytt år og det er ikkje lenge til du får spørsmål om kva du har til nyttårs-forsett i 2017. Ærleg talt er vel ikkje dato og årstid det viktigaste for å starta med gode vanar, men heller at det faktisk skjer ei endring i positiv retning. Å endra vaner tek tid og det kan vera vanskeleg å gjera åleine. Få hjelp av ein ven du stolar på som kan halda deg ansvarleg og som kan oppmuntra deg når du vil gje opp.


unsplash.com

Her er noko av det du bør vurdera framover:

1. Bruk kalendaren

Har du oversyn over livet ditt kan du unngå dobbeltbooking og planar som krasjar med andre familiemedlemmer. Ein digital kalender er å anbefala. Då kan du dela hendingar med kunder og vener.

2. Beveg deg

Det er utruleg kor mykje meir energi ein får av å ha ein kropp som fungerer. Det er ikkje mykje som skal til. 30 min. kvar dag i aktivitet er ein god start.

3. Bruk tid til det viktigaste

Tid til bøn og å lytta til/høyra på bibeltekstar er viktig for meg. Difor prøver eg å setja av litt tid kvar dag til det saman med litt tid til refleksjon og ettertanke. Om du opplever at det du set høgast er vanskeleg å gjennomføra kan det vera ein ide å setja det opp som eit møte (med deg sjølv) i kalendaren.

4. Lytt meir enn du snakkar

Dette er vanskeleg for mange av oss, men om du let andre få ei oppleving av at du har respekt for dei ved at du lyttar sjølv om det er kritikk kan du læra mykje om deg sjølv og relasjonane vert sterkare. 

5. Prioriter familien

Om du er så heldig at du har ein familie har du ei fantastisk energikjelde. Fungerer den fungerer du og motsett. Tid er den beste investeringa for at dei nære relasjonane skal blomstra. Jobb, kameratar/veninner og hobbyar er viktig, men ektefelle og born treng din energi og du treng den støtten dei kan gi. mandag 12. desember 2016

Vinterjakke frå SYNFIBER

Rago vinterjakke til 875,- ex. mva. 
Logo/motivtrykk i ein farge frå kr. 130,- (10 stk.)*
Produktinfo

Synfiber er medlem i Initiativ for etisk handel.

* gjeld ved tilsendt ferdig motiv i .svg, .ai, .pdf. Grafisk arbeid vert fakturert med 335,-/time

søndag 24. juli 2016

Logodesign

Eg tilbyr meg å laga logoar og identitetsdesign for bedrifter, lag og organisasjonar. Om du blar igjennom sida mi vil du finna døme på logoar og illustrasjonar eg har laga. Skriv ei melding i kontaktskjemaet med kontaktinfo og nokre stikkord om deg og ditt prosjekt så tek me ein samtale om dine behov og korleis arbeidet mot dette vert. Trostereiret prioriterer gode tiltak. 


Kor grundig prosessen skal vera er opp til deg, men det er lurt å vera bevisst på eigne verdiar, eigne fortrinn og spesialitetar, konkurrentar og målgruppa sine preferansar for å få eit optimalt resultat. Vil du ha ein kjapp logo for ein billeg penge finns det mange som tilbyr det, men du risikerer å gå glipp av ein meir målretta profilering som kan stå seg over lengre tid. 

Trostereiret ynskjer ein trygg prosess for deg for at du skal få ein optimal logo. Det krev ein tydeleg kontrakt, fleire samtalar med deg som oppdragsgjevar, undersøking av marknad og målgruppe samt fleire justeringar før me er i havn.lørdag 22. november 2014

Basar-årer

Basar-årer

Trostereiret produserer basar-årer på bestilling.

Kostnadene til årene er ein eingongsinvestering og de får truleg utgiftene inn på første omgang og etter det er det kun forteneste for dykk framover.


Pris frå 11,- pr. åre alt etter kvalitet og finish.


Standard: 5x13,5 cm årer, pussa, før-lakka, finpussa og stempla eller skrive på for hand (+ trostereiret-logo på baksida.) 11,-/åre 

Basaråre med stempla tal
og fargemerking

Ekstra finish:
- Ekstra lag lakk etter stempling/skriving + 3,-/åre
- Fargemerking i nedste kanten av f.eks. kvar 100. eller 500. åre (gjer det lettare å sortera vekk årer om de ikkje treng alle) + 1,-/åre

Minstepris uansett antal: 2000,- 
Frakt etter posten sine takstar kjem i tillegg. 

Om du ynskjer årer som du vil skriva på sjølv,  med eit strøk lakk + etterpussa,  kostar det. 7,- /åre. (minstepris 350,- + frakt) 

Alle priser er ex. mva (25%) 

Basarårene vert laga for hand og av naturmateriale så naturlege variasjonar vil forekoma.

Stempla og handskrivne årer
i bunker på 10

Ta kontakt på trostereiretvik@gmail.com